"Iránytű az együttérzés felé vezető úton"


Mi a meditáció?

A meditáció olyan szellemi tudomány, ami a gondolkodáson és érvelésen túlra juttat el bennünket, ami a tudatunkat a világosság, ébertudatosság és ellazultság mélyebb szintjére vezeti el.

A buddhista meditációnak két fő irányzata van: a Samatha avagy elnyugtatás/megszüntetés és a Szamádhi avagy éleslátás/intuíció.

Samathával a koncentrációs képességünket fejlesztjük ki. Egyetlen tárgyra fókuszálunk, aminek következtében elnyugszanak, megszűnnek a hibás gondolatok, a tudatunk eléri a nyugalom állapotát, ahol semmi sem zavarja már fel.

A Szamádhival vagy Vipasszanával kifejlesztjük a képességünket arra, hogy a bölcsesség világosságával felismerjük minden dolog valódi természetét. A Vipasszaná során mélyen, figyelmesen szemlélődünk, vizsgálódunk, hogy megláthassuk, felismerjük: minden állandótlan, nem-én, kölcsönösen összekapcsolt és a Nirvánában vezet. A Samathával ellentétben a Vipasszaná gyakorlónak nem kell egyetlen tárgyat kiválasztania, hogy arra összpontosítsa a figyelmét. Egész egyszerűen csak figyelmesen szemlélődik és vizsgálódik annak érdekében, hogy úgy értse, fogja fel a dolgokat, ahogyan azok vannak.

Mi az Integrál Meditáció? Mik a jellegzetességei? Miben tér el Tiszteletreméltó Hang Truong mester tanítása a többi meditációs iskoláétól?

Speciális, a Kuei Yang meditációs iskolán alapuló meditációs képzés, amit Tiszteletreméltó Hang Truong mester készített elő, sűrített olyan formába, hogy az bárki számára, szükségleteinek és szintjének megfelelően, elérhető legyen.

Tiszteletreméltó Hang Truong mester olyan spirituális képzési mezőként határozta meg a buddhizmust, amelynek szüksége van arra, hogy alkalmazkodjon az folytonosan változó tudományos és technológiai újításokhoz.

Több meditációs szemeszter levezetése után Tiszteletreméltó Hang Truong mester azt vette észre, hogy a tanítványai nem igazán haladtak. Tudományos módszerekkel elemezte a helyzetet és megtalálta az okokat: Nem állt rendelkezésre pontos módszer a fejlődés mértékének meghatározására, továbbá nem volt elegendő anyag, ami meditációs gyakorlásban vezérfonálul szolgálhatott volna.

Mivel az EEG (electro-encephalogram) módszer túlságosan bonyolult ahhoz, használhassuk, a mester kapcsolatot keresett a „meditációs gyakorlatban való előmenetel” és más, olyan mérhető tényezők között, mint például a „percenkénti lélegzetszám”, a láb- és hátfájás szintje, a meditáció időtartama, stb. Így a gyakorlók világos, tisztán belátható ösvényt követhetnek.

Sok tanítással eltöltött évet követően Tiszteletreméltó Hang Truong mester egységbe rendezi a tapasztalatait. Egyesíti Tiszteletreméltó Hsuan Hua mester tanításait és a következő rendszerek tanait, filozófiáját: az Avatamszaka szútra, a Súrangama szútra (más néven A Hős szútrája), a mahájána azonnali tanítása, a mahájána tökéletesség tanítása, a Samatha és Vipasszaná (Elnyugtatás és Belátás), a Nyílt/Egyenes, pszichológia és modern filozófia. Statisztikai ellenőrző módszert alkalmaz a tanulók előmenetelének követésére. Ezen kívül, beépít olyan testgyakorlatokat, mint az Integrál Tai Chi, avagy CK10, az ízületek, ínak, izmok ellazítására, hogy a meditációs gyakorlás könnyebben menjen és hatékonyabb legyen.

Az Integrál Meditáció nagy előnye, hogy mérni tudja a gyakorló haladását és egységbe rendezi az élet minden aspektusát. Tudományosan, Tiszteletreméltó Hang Truong mester egyesítette az ősi hagyományokat az új tudással és létrehozott egy olyan szabványos képzési programot, amelyben rendelkezésre állnak a szintek és kulcsfontosságú pontok mérésének különböző módozatai.

A Mester 2009-ben, a kaliforniai Narancsvidéken (Oange County, Ca) kezdte tanítani az Integrál Meditációt magasabb szinten, havi rendszerességgel. Munkafüzetben követik a haladást, illetve rendelkezésre állnak tankönyvek, dvd-k és cd-k a további gyakorlás támogatására.

Mi a helyzet a gyakorlással?

Az alap Integrál Meditáció programja 12 havi szakaszból áll, ami 10 főbb leckéből tevődik össze. Ezek azon a megfigyelésen alapszanak, miszerint a meditációgyakorlás az autóvezetés tanuláshoz hasonlatos. Rendszeres és gondos gyakorlással, fejlődést érhetünk el. Gyorsabban jönnek az eredmények, ha kisebb csoportokban gyakorlunk, ahol támogathatjuk egymást, megoszthatjuk és megvitathatjuk egymással a tapasztalataikat. Ezért, a Mester arra bátorít bennünket, hogy képezzünk kisebb (négyfős) csoportokat a könnyed képzés és gyakorlás érdekében.

 

http://vimeo.com/19821167

What is meditation?

Meditation is a spiritual science to help us go beyond thinking and reasoning, and lead our minds to a deeper state of clarity, awareness, and relaxation.
Many dharma doors and religions have long practiced meditation in order to concentrate their mind, reach a higher level of consciousness, develop creative ability and self enlightenment, and enjoy simple benefits like relaxation and peace of mind.

There are two main styles of Buddhist meditation practices: Samatha or cessation, and Samadhi or insight.

Samatha develops concentration ability through the practice of focusing on an object causing all erroneous thoughts to cease, helping the mind to reach a calm state, undisturbed by any other element.

Samadhi or Vipassana develops the ability to recognize the true nature of all things with the light of wisdom. Vipassana is looking deeply and carefully to realize that everything is impermanent, non self, interconnected, and leading to Nirvana. Unlike Samatha, Vipassana practitioners do not have to pick an object on which to concentrate. They just look and observe with mindfulness to understand things as they are.

What is Integral Meditation? What are its characteristics? How is master Hang Truong’s teaching different from other meditation sects?

This is a special Meditation session introducing the Kuei Yang Meditation Sect, condensed and prepared by Venerable Hang Truong to meet everyone’s needs and levels appropriately.

Master Hang Truong defined Buddhism a spiritual education field which needs to adapt to the ever changing scientific and technological innovations.

After leading a number of Meditation sessions, Master Hang Truong noticed that his practitioners did not make much progress. Using scientific methods to analyze the situation, he found the causes: There was no accurate method to measure progress and not enough material to guide meditation practice.

The EEG (Electroencephalogram) method is too complicated to use, so the Master tried to find a connection between “meditation practice progress” and other measurable factors such as “number of breaths in a minute,” levels of leg pain and back pain, meditation duration etc. so the meditation practitioner can follow a clear path.

After years of teaching, Master Hang Truong integrates his experiences, combines the teaching of Venerable Master Hsuan-Hua, philosophy from Avatamsaka Sutra, Surangama Sutra (also called the Sutra of the Heroic One), Mahayana Sudden Teaching, Mahayana Perfect teaching, Samatha and Vipasyana (Ceasing and reflecting), Straightforward, Psychology, and modern Philosophy. He applies the method of verifying statistics to follow students’ progress. In addition, he includes physical exercises like Integral Taichi or CK10 to help relax the joints, tendons, muscles, making meditation practice easier and more effective.

Integral Meditation’s big advantage is that it can measure practitioner’s progress and integrate all aspects of life. In a scientific way, Master Hang Truong incorporated old traditions with new knowledge, and designed a standard training program with ways to measure levels and key points.

Beginning 2009, once a month in Orange County, CA, the Master began his Integral Meditation lectures on a higher level with a workbook for progress tracking, textbook, DVDs and CDs for further practice.

What about the Integral Meditation program?

The program for basic Integral Meditation is divided into 12 monthly sessions, with 10 major lessons. These are based on the observation that meditation practice is like learning to drive a car; we can make progress with careful and regular practice. We can get faster results when we practice in small groups to support, discuss and share experiences with each other. Therefore the Master encourages meditation practitioners to form small groups (4 people) for easy training and practice.

Kapcsolat / Contact
E-mail: compasshungary.info@gmail.com
Hírek RSS
<<júl 2018>>
HKSCPSV
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Hírlevél

Amennyiben érdekelnek a programjaink és elsőként szeretnél értesülni Tiszteletreméltó Hang Truong Mester érkezéséről, add meg az e-mail címedet és iratkozz fel a CompaSS Hungary levelezőlistájára

E-mail cím:

Subscribe to Compassionate Service Society - Hungary

Email:
Támogatás
A CompaSS Hungary nonprofit szervezet, de támogatást szívesen fogad céljai megvalósításában.

© CompaSS Hungary 2014