"Iránytű az együttérzés felé vezető úton"

Az Integral Taichi filozófiája a jóga, taichi, chikung energetikai rendszerét egyesítette egybe, amely alapján egy formailag egyszerűbb, de mégis nagyon hatékony módszert ismerhetünk meg. A fő formai része 10 alapmozdulatsorból áll (CK10), amire rávezetésképp a gyakorlók először az Integrál Taichi Flow-val(CK10 Flow) ismerkednek meg, amely tartalmazza a CK10 formáit, de egy összekapcsolt, lágyabb mozdulatsorban.DSC_0228  A CK10FLOW gyakorlatsor rugalmassá teszi a testet, erősíti a mélyizmokat, nyújtja a szöveteket, így elősegíti a belső energia megfelelő áramlását a testben, állóképességet növeli, segíti a két agyfélteke összekapcsolását, ezáltal nagyobb testtudatosságot eredményez. Az Integrál Taichi  gyakorlások 3 hónapos ciklusokban történnek, amelyben egyre mélyebben tanuljuk meg a formákat, összekapcsolva a légzéssel és tudati tartalmakkal.

Az Integrál Tai Chi 10(CK10) formája folyamatosan fejlődést mutat: kezdve az Égtől, a Béka, Bivaly, a Daru, a Sárkány, a Főnix, Tigris, Pillangó, Teknős és végül a Föld.
A folyamatot két szekcióra vagy irányra oszthatjuk: A felszálló irány indul az Éggel és végződik a Sárkánnyal. A leszálló irány kezdődik a Főnix-szel és végződik a Földdel.

A felszálló iránynál elkezdjük az Ég formát az univerzumban lévő üres űr képével. A béka a forrás legalján, a föld alatt van. A bivaly a sárban ugyan, de már a föld színén él. A daru a dombtetőn. A sárkány az üres űrbe repül, visszatérve az Ég formánál tapasztalt űrbe.

A leszálló iránynál a főnix-szel kezdünk, mely az űrben száll. Majd a tigris jön, aki a hegyekben és erdőkben kóborol. A pillangóhoz a mezők és a síkság társul. A teknős levisz minket az óceán mélyére. Ezután a Föld forma hoz minket a teljes ürességbe a Nem-dualitásba.

A leszálló szakasz fontosabb, mint a felszálló, mert ez fog segíteni minket, hogy mélyebb tudatosságba fejlődjünk.

Funkcióját és jótékony hatását illetően minden forma egyedi. A Béka felemeli a valódi belső energiánkat a farokcsontból. A Bivaly a második csakrával dolgozik és segít, hogy lecsökkentsük a testi vágyakhoz való ragaszkodásunkat. A Daru felszabadítja szabadságérzetünket és az önzetlenségünket. A Sárkány és a Főnix a negyedik csakrához tartozik, leginkább a mellkas és a szív területén tud gyógyítani, ahol sok szív- és érrendszeri probléma merülhet fel-kinyitja a szívünket a valódi szabadság felé. A Tigris segít az ötödik csakrának megfelelő betegségek gyógyításában, mint például a torok betegségei, verbális problémák és segít a kreativitásunk kifejezésében. A Pillangó foglalkozik a hatodik csakrával, segít a belső szépség és harmónia meglátásában és kifejezésében, ezenkívül pedig a magasabb rendű tanulmányok elérésben. A Teknős kinyitja a hetedik csakrát, fizikálisan és mentálisan kiterjeszti az energiát és segít nekünk az áramlás állapotába jutni.
Azt az állapotot nevezzük áramlás állapotnak, ahol a test, a tudat és a légzés eggyé válik; és mi magunk teljesen transzcendenssé válunk.

Egyensúly és harmónia lesz bennünk, harmonikusak leszünk másokkal, a környezetünkkel, és a fizikai világgal. Ez a harmónia lesz a természetes jellemzőnk, mely a folyamatos gyakorlásunk eredménye.

1. Ég forma (Heaven)

Az első mozdulatot Égnek (Tien) hívják. A Változások Könyvében az Ég szimbolizálja a kreativitás alapelemét, az alkotást, a folyamatos mozgást és változást. Magába foglalja az univerzum első mozdulatát, az Ősrobbanást. Az ősrobbanás egy spirális forma örvénylését váltotta ki. Minél több kiáramlás volt a spirálból, annál több anyag keletkezett. Az Ég gyakorlat ezt a spirális mozgást imitálja. Az Ég formagyakorlat a hasüregi terület mozgatása által generál energiát.
Így a csavaró és tekerő mozgás legfontosabb része az az egyszerű erő, mely a gerincünk alsó területéről ered, melyet az „élet kapujának” hívnak.

A gyakorlatban a fókusz a középvonalon van. Tudjuk hogyan mozgunk, hogyan tartjuk a kezünket… Az életben ugyanígy kell tudni, hogy mi történik velünk, körülöttünk. 3 dolog segíthet megtartani ezt a fókuszt, az igazságra, a jóságra és a szépségre való figyelés.
Ha figyelünk a gyakorlatra, akkor az életben is fogunk tudni figyelni a dolgainkra, az egyensúlyra. Egészségesebbek, erősebbek és optimistábbak leszünk. Nem jó túl nagy mozdulatokat végezni, de nem jó túl kicsit sem, az arany középutat kell megtalálni.

Szimbolikus jelentsése: nyitottnak maradni, spirituálisan üresnek lenni, mentálisan körülölelőnek, megbocsájtónak és érzelmileg átölelőnek, határ nélkülinek

2. Béka (Frog)
A gyakorlat ahhoz hasonlít, ahogy egy béka kiugrik a sötét, szűk kútból a világosságra és tágas térbe, ezzel tágul a világképünk és a szemléletmódunk. Gyors, aktív felfelé mozgás, lassabb visszaérkezés. A kút a gerinc, a béka a gerinc alján lévő energia.
A kézfejek egymás felé fordítása reprezentálja a jót és rosszat, melyek konfliktusban vannak egymással. A gyakorlatban össze rakjuk őket, egyé válnak, majd felemeljük őket az égbe.

Fókusz a légzésen van, a többi dolognak csak tudatában vagyunk. Gondolatok jönnek, mennek, de közben tudatában vagyunk a mentális térnek, érezzük az ürességet.
Filozófiai és a szimbolikus jelentése a béka forrásból történő kiugrásának a behatárolt alagút víziónk átalakítása a határtalanság víziójává, ahogy a béka meglátja a végtelen nyitott eget a forrás tetején. A kút jelképezi a beszűkült gondolkodás módunkat, tudatlanságunkat. A béka kiugrása a kútból egy új kezdet, a múlttal való szakítás, bátorság és erő a változtatásra. A fény, a nyitottság szeretete, a látásmódunk megváltoztatása, szűklátókörűségből való kiszabadulás.

3. Bivaly (Buffalo)

Előre tolásnál a vágyakat eltoljuk magunktól. A kézfejek leejtésével elengedjük az ezekhez való ragaszkodást. A karok széttárásával kinyitjuk tudatunkat és szívünket. Majd visszatérünk az eredethez, a nem-dualitáshoz.
A gyakorlat a 2. csakrával dolgozik. Az 1-es csakrából felhozott energiát szétterjesztjük a 2. csakra körül.
Ki kell nyitni a szívünket és elménket, hogy szerethessünk másokat. Helyet teremtünk másoknak, ez a nem birtokló szeretet. Úgy kell ölelni, hogy közben nyitunk (ölel, nyit, ölel, nyit…)
Szociálisan érzékenyebbek leszünk és érzelmileg nyitottabbak. Nyitottabbak leszünk az új ötletekre, tudatosabban éljük meg az érzelmeinket, kevésbé ragaszkodunk a saját testi vágyainkhoz, és készségesebbek leszünk az életstílusunk megváltoztatására.
A Bivaly gyakorlatának végzése közben célunk a fizikai vágyaink átalakítása ragaszkodás mentes vággyá, amely szükséges az érzelmi stabilitáshoz, az intellektuális kiterjedéshez és a tudatossághoz.
A vastag sár jelképezi az önzőséget és a vágyakat. A bivaly szimbolikus jelentése: a vágyak megszelídítése, kitartás, érzékszervekhez kötődő ragaszkodások átalakítása, rendíthetetlen tevékenység az Úton.

4. Daru (Crane)

A daru egy olyan madár, melynek nagy térre van szüksége, hogy repülhessen, s a szabadság jelképe.
Ez a gyakorlat imitálja a daru repülését, így segít a második csakrából felhúzni az energiát a harmadik csakrába, abba az energiaközpontba, mely támogatja az önazonosítást, s így az egóval függ össze. Közeli kapcsolatban áll a máj, a lép és a tüdő funkciójával, ezeket nyitja, így könnyeben tudunk elfogadni dolgokat.
A gyakorlat közben az energiát felhúzzuk, majd leengedjük. Ego energiáját alakítod át, egy nagyobb világot ölelsz át általa. Átöleled a világot, közben az energia átalakul.

A Daru formagyakorlata olyan pozitív energiát teremt, mely felhatalmaz minket a kicsi én – ego – korlátozása alóli szabadságra. Mikor a 3. csakra nem működik megfelelően, akkor nagyon önmagunkba mélyedtek, önzőek, egoisták vagyunk, esetenként alul értékeljük saját magunkat.. Nem látjuk meg a valós énképünket a világban.
A Daru gyakorlata átalakítja ezeket a negatív attitűdöket és nagyobb tudatosságot teremt mások felé, több önfeláldozást, szerénységet, törődést és bátorságot ad az elégedettséghez.
Szimbolikus jelentés: túllépni tudás, a határok meghaladása, akadálytalanság, a világi dolgoktól való szabadság, mint a hírnév, perspektíva megváltoztatása, a vakfoltok felfedezése

5. Sárkány (Dragon)

Ez a forma imitálja a sárkány repülését és csavarodó mozgását. A gyakorlat felemeli az 1., 2., és 3. csakrából összegyűjtött hőenergiát a 4. csakrába, ami egy finomabb minőségű energiát eredményez, amivel dolgozunk majd tovább . Ez a kapcsolatok és önzetlen szeretet központja.E csakrából származó energia a forrása, hogy észrevegyünk, és kapcsolatba kerüljünk más emberekkel

A buddhista kozmológiában az ego (harmadik csakra) olyan, mint egy hatalmas hegy, melyen nem tudunk átlátni, mert ez a vakfoltunk, árnyoldalunk. Mások hibáit könnyedén meglátjuk, de a sajátunkat nem vagyunk képesek érzékelni. Ezért össze akarjunk rombolni az önzőségünk hegyét. Áttörünk az egóhoz való ragaszkodáson, a vakságon, mely eltakarja a valódi látásunkat, s repülünk, mint a sárkány a szabadság és az önzetlenség egén.
Ezenkívül tágítja a tudatunkat és megtanítja, hogyan észleljük mások érzéseit. A szívcsakra pozitív energiája félelemmentessé tesz, nyitottabbá, alázatosabbá, kedvesebbé és tapintatosabbá válunk általa. Nyitottabb állapotban könnyebben el tudjuk fogadni a pillanatot és könnyebben változtatunk aszerint, hogy éppen milyen szituáció van körülöttünk.

Szimbolikus jelentése: a határok széttörésének képessége, a szokások megtörése, a szokásszerű én átalakítása, az erő és hatalom gyakorlása, mely elvezet a személyes szabadsághoz

6. Főnix (Phoenix)

A Főnix gyakorlata ellensúlyozza a Sárkányt. Táplálja a szelídséget és a nyugalmat és támogatja a sárkány hatalmát és sebességét.
Sárkány és Főnix gyakorlatok párban vannak. Sárkány a yang, Főnix a yin. A Sárkány megszabadít az ego korlátaihoz való ragaszkodáshoz, majd a Főnixxel be tudjuk fogadni a jóságot, szeretetet és oda tudjuk adni másnak. A Főnix gyakorlatnál a fenti kézen jön be az energia és a lenti kézen megy ki.  Ennek a központnak a pozitív energiája tesz képessé minket a szeretetre, együttérzésre és a másokkal való törődésre. A nyitott kéz mozdulata által kapunk áldást, míg a leeresztett kéz érzékelteti az energia szétosztását a többi lény között. Így egyik kéz kap, a másik ad. Spirituális szemszögből a magasabb tudatosság csatornájává válunk, avagy az átölelő szeretet manifesztálódásává.

A negyedik csakra, azaz a szívcsakra a legfontosabb a csakra rendszerében, mert a 7 csakra közepén helyezkedik el, ezáltal kapcsolatban van a 3 alsóbb és a 3 felső csakrával is.

Szimbolikus jelentése: a szépség és a béke utáni vágy, folyamatos megújulás, öröm gyakorlása, az egyensúly visszaszerzése, átölelő szeretet és együtérzés.

7. Tigris (Tiger)

A Tigris formagyakorlata az ötödik csakrára hat, amely a toroknál található, és a kreativitásunkkal, a verbális kommunikációnkkal, gondolkodásunkkal, világnézetünkkel és világlátásunkkal függ össze.
Az első 3 csakra hőt termel, ami a 4. csakrában “elektromos” energiává alakul, és ezt a nagy mennyiségű energiát préseljük itt át, és emeljük felfelé.A Tigris gyakorlata át fogja alakítani ezt az energiát gondolati energiává, mely a koronacsakránál válik teljessé, a tudatosság mezejénél, ami a fejtetőnél található. Az elektromosság mindenütt áramlik, de legfőképpen a szíven át a torokba.
Szimbolikusan a gyakorlat bemutatja az eltávolodást a szélsőséges nézőpontoktól. A kezek a fejek felett összeérintve majd az erőteljes átváltást az egyik oldalra kifejezi, hogy hogyan tud a középút segíteni abban, hogy elhagyjuk az egyoldali látásmódot.

A tigrisre jellemző a gyorsaság, a folyamatos mozgás és a félelemnélküliség. A sűrű erdő a gondolatok és szavak világa. A mély, sűrű erdőben élő tigrisről alkotott kép mutatja gondolkodásunk módját, mely olyan, mint egy összetekeredett háló. Amikor átalakítjuk az ésszerűséget egy transz racionális világba, akkor olyanok vagyunk, mint a tigris, amely kijön a sűrű dzsungelből.
Ezzel a gyakorlattal érezni tudjuk az energia hullámzását az ötös csakrán át, mely átalakul egy nem fókuszált energiából egy fókuszált és erőteljes energiává, s ezzel pozitívvá változtatja a mentális tudatosságunk hatását. Ez megnyitja a kreativitásunkat, és lehetővé teszi, hogy elfogadjuk a különféle módjait a gondolkodásnak, világnézetnek és látásnak. Az életben minden változás sok energiát kíván, ezért ez a gyakorlat gondoskodik róla, hogy sok energiával rendelkezzünk.
Szimbolikus jelentése: saját gondolatainak mestere, egyensúly a fizikai-érzelmi/mentális világ és a spirituális világ között, félelem nélküli gondolkodás.

8. Pillangó (Butterfly)

A pillangónak kis teste és nagy szárnya van. Szimbolikusan ez a test mutatja a földi vágyakat, világi életet, a szárnyak pedig a spirituális szabadságot. Így a szárnyak jelképezik a spirituális felemelkedést a földi testből a spirituális világba, s ha többet gyakorolunk, jobban megnyílik a spirituális tudatosságunk. Ha gyakoroljuk a Pillangó formát, a földi vágyaink csökkennek, amikor kinyitjuk és vezetjük ennek a szintnek az energiáját, akkor elkezdjük látni a földi ragaszkodásainkat. Átöleljük a valóságos világot azáltal, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, az életstílusunkat, lemondunk a rossz szokásainkról és a tudatosságunkat magasabb szintre emeljük. A pillangó harmonizálja a spiritualitásunkat a világiasságunkkal, ahogy a szárny harmóniába kerül a nagy testtel.
A torokcsakrából az energia a pillangó segítségével megy föl a 3. szembe, ahol átalakul fénnyé.
Szimbolikus értelemben a kezek és a lábak kinyújtásával rávilágítunk a vakfoltjainkra és elhagyjuk az összes ragaszkodásunkat. Amikor a felemeljük a kezeinket, s előrehajtjuk a testünket, akkor elfogadunk egy új életfelfogást, és szerényen látjuk az életünket. Szükségünk van jól előkészített, világos erkölcsi támaszra, érzelmi érettségre és mély filozófiára, mely az árnyékainkkal és személyiségünkkel foglalkozik, és fel kell tárni pszichikai képességeinket. Fontos, hogy hagyjuk a tudatosságunkat szabadon áramlani, valamint hogy teljesen mentesek legyünk a földi vágyakhoz való ragaszkodástól, ahhoz, hogy meglássuk való létünk igazságát.
A buddhista kozmológiában három síkja van a létezésnek: a vágyak világa, a formák világa és a formanélküliség világa.
Az első, második és harmadik csakra mutatja a vágyak világát. A negyediktől a hatodik csakráig tart a formák világa, ahová a nagy érzelmek és a jóság érzéke tartozik, valamint megtapasztalható a világ gyönyörűsége.A hetedik csakra és az azon túli világ a formanélküliség világa, ahol a mély meditáció át tudja alakítani az érzelmet és az ésszerűséget.
A Pillangó forma gyakorlásával, ami támogatja a spirituális fejlődésünket, jó alapot tud teremteni a magas szintű meditáció gyakorlásához.
A gyönyörű virágos rét, ahol a pillangó szárnyal jelképezi a aszellemi univerzumot.

9. Teknős (Turtle)

Ennek a gyakorlatnak a mozdulata, két óramutatóval ellentétes, és két azzal megegyező körből áll. Ez szimbolizálja, az univerzum ciklikusságát. A gyakorlat keringeti a belső energiát a gátból a gerinc mentén fel a fejtetőre, majd elöl le a gátig vissza. Ezt a taoista rendszerben a tűzkörön való keringetés gyakorlata.
A gyakorlat mentális olvasatában a az először az energiát felfelé mozgatjuk a vágyak világából (első csakra) a formák világába (négyes csakra), majd fel a formanélküliség világába (hetes csakra), felismerjük az összes világ Nem-dualitás(megkülönböztetés nélküli) természetét. Aztán a formanélküliség világából (a hetes csakra) elindulunk a leszálló ösvényen, levisszük az energiát a formák világába és végül vissza a vágyak világába. A kulcs az energia folyamatos keringetése a három világ (vagy a hét csakra) között, mely segít felismerni a Nem-dualitást. A felszálló ösvény a bölcsesség (prajna), a leszálló ösvény az együttérzés (karuna). Ez a gyakorlat segíti elő a TAO áramlásába való bekapcsolódást, az igazi élettel való összekapcsolódást.

Forma nélküli világ: a hetes csakrához sorolt területek
Formák világa: a négyestől a hetes csakráig sorolt területek
Vágyak világa: az elsőtől a harmadik csakrához tartozó területek

A gyakorolás által egyre jobban érezzük majd, ahogy az energia kering, és nem marad fenn a hetedik csakránál. Túljut rajta, majd lefelé kering. Minél inkább keringetjük az energiát, annál inkább kiterjed a világunk. Mikor a testünk minden része mozgásban van, elkezdenek a részek egységessé válni. Legalább 20, talán 30 ismétlésre van szükség ahhoz, hogy kellő hőt termeljünk. A Teknős gyakorlat végzése közben elkezdjük megérezni, hogy a szívdobbanásaink megváltoznak, a légzésünk nagyon erős és mély lesz. A bőrpórusaink kinyílnak, és minden pórusunkon keresztül lélegzünk. Tehát a gyakorlat által a légzésünk egy mélyebb típusába fejlődik, melyet teknősbéka légzésnek hívnak, s a jelentése, hogy minden pórusunkon keresztül lélegzünk úgy, akárcsak az orrunkon át. Amint a test anyagcseréje kifinomulttá válik; a légzés is tovább finomodik, és képesek leszünk úgy ülni meditációban, hosszabb időtartamon keresztül, hogy alig mozdul a mellkas vagy a hasi terület. Függetlenül attól, hogy milyen szintű gyakorlatokat végzünk, fejlődésünk mindig kapcsolatban áll a fizikai síkkal is, mely hatással van a tudatosságunkra.
A Teknős gyakorlatban a test, a tudat és a szellem szorosan összefügg, s mint teljes testgyakorlat maximalizálja a fizikai energiánkat és segít kibontakoztatni a magasabb tudatosságunkat.
Szimbolikus jelentése: utazás le és fel: körkörös mozgás az életben és a gyakorlásban egyaránt, képesség a legmélyebb tudatosság mélyére hatolására, kintről befelé való elérés (elsőnek a tudat, majd a test, a tudat mutatja a példát a test előtt).

10. Föld (Earth)

Kun a második hexagram a Változások Könyvében. Ez a gyakorlat összefügg az első gyakorlattal, az Éggel. Az Ég princípiuma a pozitiv, a Yang, míg a Föld a negatív, a Yin. A Yin vagy negatívizmus nem valami rosszat jelent, csak az ellentéte a Yangnak.
A Föld gyakorlat nagyon finom mozdulatokból áll, ellentétben az Ég erőteljes mozdulataival. Az Ég generálja azokat az energiákat, melyek minden cselekedetünket támogatják, míg a Föld gyakorlat azokat az energiákat generálja, mely visszavisz a Nem-dualitásba, a Taóba, a helyre, mely túl van a születésen és halálon.

Ebben a formában integráljuk a test és az élet mozgását. Az élet mozgását a kezek mozgása szimbolizálja. Ezért a kezeket szüntelenül mozgásban tartjuk. Ami nem mozdul, az a bolygó közepe. Annak ellenére, hogy a testünk, a kezünk és a lábunk mozog, a közép mozdulatlan. Ez a közép, valamint a középre való figyelmünk az, amit Nem-dualitásnak vagy Taónak hívunk. Erre a középre fókuszálva elérhetjük a testünk mozgásának teljes tudatosságát.
Spirituálisan értelemben ez a tudatosság vezethet minket a Nem-dualitásban való felébredésre.
A növekedés minden formájára való nagy lehetőség, átölelői és támogatói hozzáállás, nyugodtság és csendesség akár a hegyek és völgyek.

DSC_0765

As our energy generates and expands, we will discover a higher philosophy, a larger worldview, a more satisfying way of living, and a better way of expressing our-selves, filled with love and care.

The Ten-Forms of Integral Tai Chi is a series of exercises, relaxation techniques and meditation. Essentially, the forms combine Yoga, Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan), Qi Gong (Chi Kung) and meditation into one holistic system that integrates body, mind, and sprit. The forms also combine activities and relaxation, movements and stillness through the practice of meditation. Thus, these forms are not just simply movements, but also are a means to integrate the body, mind and sprit. The Integral Tai Chi condensed and prepared by Venerable Hang Truong to meet everyone’s needs and levels appropriately.

By practicing the Ten-Forms of Integral Tai Chi, one will be able to reduce stress, increase flexibility, lessen the effects of aging, improve feelings of well-being and increase physical fitness.

Kapcsolat / Contact
E-mail: compasshungary.info@gmail.com
Hírek RSS
<<aug 2018>>
HKSCPSV
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Hírlevél

Amennyiben érdekelnek a programjaink és elsőként szeretnél értesülni Tiszteletreméltó Hang Truong Mester érkezéséről, add meg az e-mail címedet és iratkozz fel a CompaSS Hungary levelezőlistájára

E-mail cím:

Subscribe to Compassionate Service Society - Hungary

Email:
Támogatás
A CompaSS Hungary nonprofit szervezet, de támogatást szívesen fogad céljai megvalósításában.

© CompaSS Hungary 2014