"Iránytű az együttérzés felé vezető úton"

TeameditációA Teameditáció a meditációnak a teaivás során gyakorolt formája. A Teameditációt bárki gyakorolhatja, kortól, kulturális és politikai háttértől függetlenül. Ez a csendes szemlélődés egy módja. Lényegében a Teameditáció során magunkba nézünk, hogy meglássuk a tudatunkat úgy, ahogyan az van, mindenféle értelmezésre vagy ítéletalkotásra irányuló erőfeszítés nélkül. Legyen a tudatunk tiszta vagy szennyezett, áttetsző vagy zavaros, mi csak tanúként megfigyeljük azt. Ha már nem ítélkezünk és vádaskodunk többé, akkor spirituálisan nyitottakká válunk, mélyebben megértjük önmagunkat, valamint fogékonyabbá válunk arra, hogy elfogadjunk másokat és az ő nézőpontjukat.

A filozófia

A tea és a teáscsésze szimbolikus jelentése:

  • A csésze a testünket jelképezi.
  • A tea a tudatunkat jelképezi.

Mint egy teával telt csésze, úgy lehet a tudatunk is tele akár egy zavaros tudat véletlenszerű gondolataival, akár egy megvilágosodó tudat makulátlan, megingathatatlan fókuszáltságával.
A kihívást az jelenti, hogy akként ismerjük fel és fogadjuk el mindkettőt, amint azok vannak, valamint, hogy tudatosítsuk a belső állapotainkat.
Megvilágosodó tudat vagy zavaros tudat… Vajon mit fogunk látni a teában?

A zavaros tudat és a megvilágosodó tudat

A zavaros tudatot olyan mentális állapotként határozzuk meg, amely telve van mindenféle véletlenszerű gondolatokkal, képekkel, hangokkal és érzelmekkel, amelyek teljesen lekötik a figyelmünket és az öntudatosságunk elvesztését okozzák.
A megvilágosodó tudat, az a tudat, amely mindig nyitott, zavartalan, határtalan, szabad és tiszta marad. Amikor a megvilágosodó tudat megjelenik, béke tölt el bennünket, a mindennapi életünk érzeteinek, vágyainak, gondolatainak és aggodalmainak ár-apálya által már el nem térülünk. Eme megvilágosodó tudat gyakorlása által végül feltárul előttünk a Megvilágosodott Tudat, a nem-kettős tudat. A nem-kettős tudat túllép minden formán, minden felfogáson.
Ezt a nem-kettősség állapotot jelképezi az üresség a csészében. A Teameditációban, függetlenül a tudatunk állapotától – legyen az akár megvilágosodó akár zavaros -, mikor kiisszuk a teánkat, meglátjuk az ürességet a csészénkben, vagy képletesen szólva: meglátjuk a tudat igaz ürességét. A kihívás az, hogy meglássuk és megtapasztaljuk ezt az ürességet, ahelyett, hogy csak az üres csészét látnánk.
A tea-ivási szertartás csendes és szabad, mégis nagyon figyelmes. Különösen jól alkalmas a meditatív tudatosság képzéséhez. Miközben a teaterem nyugodt és csendes terében elvégezzük a tea-ivás mozdulatait, aközben egyszerűen csak nézzük a tudatosságunkban felkélő tudatállapotokat. Nem a tudatosság tárgyára összpontosítunk – legyen az akár a zavaros vagy a megvilágosodó tudat -, hanem magára a tudatosságra.

A Teameditáció általános összefüggései

A Teameditáció segítségünkre lehet abban, hogy tisztábban lássuk önmagunkat és kapcsolatba lépjünk a mély spiritualitásunkal. A csendben befelé szemlélődünk, hogy meglássuk érzelmi vakfoltjainkat és árnyékainkat. Azután, ha megosztjuk ezt a spirituális tapasztalást más, a miénktől eltérő kulturális háttérrel rendelkező teavendégekkel, akkor a leghumánusabb módon teremthetünk velük kapcsolatot, miközben túllépünk az ego-teremtette, ember-alkotta határokon. Ily módon, a tea meditáció a kultúrákon átívelő kommunikáció és ellentétfeloldás eszköze lehet.Tea MeditationTea Meditation is a form of meditation while drinking tea. Tea Meditation can be practiced by everyone, of all ages, and of different cultural and political backgrounds. It is a method of engaging ourselves in silence contemplation. Essentially, during the tea meditation, one looks inwardly to see one’s mind as it is, without any effort to interpret or judge. Whether our mind is pure or polluted, clear or confused, we only need to witness it. Once free from making judgment and blame, we’ll spiritually be open, understand ourselves deeper, and become more receptive to embrace others and their points of view.

The Philosophy

Symbolic meaning of tea and tea cup

  • The cup symbolizes our body.
  • Tea symbolizes our mind.

Like a cup filled with tea, our mind can be filled with either random thoughts of a confused mind, or with the clear, unwavering focus of an enlightening mind.

The challenge is to recognize and accept both as they are and become aware of one’s inner states. Enlightening mind or the confused mind…..what will you see in a cup of tea?

The confused mind and the enlightening mind

Confused mind defined as a mental state filled with all random thoughts, images, sounds, and emotions that completely absorb one’s attention and cause one to lose self-awareness.

Enlightening mind is the open-mindedness, the mind that constantly stays open, uncluttered, unbounded, free, and clear. When the enlightening mind appears, one finds oneself at peace; unmoved by the ebb and flow of sensations, urges, thoughts, and worries in one’s daily lives. By practicing this enlightening mind, we will eventually unfold the Enlightened Mind, the non-dual mind. Non-dual mind transcend all forms, all conceptualization.

This state of non-duality is symbolized by the emptiness in the cup. In the tea meditation, regardless of what states of mind, either enlightening or confused, when we drink up the tea, we’ll see the emptiness in the cup, or metaphorically, see the true emptiness of the mind. The challenge is to see and experience this emptiness, instead of just see the empty cup.

The silent and disengaged, but yet very attentive mind in the drinking tea ceremony is particularly well-suited to the training of meditative awareness. As we go through the motion of drinking tea in the calm and relaxing space of the tea hall, we simply watch the states of mind arising within our awareness. The object of the awareness, either the confused mind or the enlightening mind, is not the focus; the awareness itself is.

Tea Meditation in a global context

Tea meditation can help us see ourselves clearer and connect with our deep spirituality. In silence we can reflect inwardly to see our emotional blind spots and shadows. Then, by sharing that spiritual experience with other tea guests who have different cultural background with us, we can connect with them in the most humane way, transcending self-creating borders and man-made boundaries. Thus tea meditation is a means for cross-cultural communication and conflict resolution.

Kapcsolat / Contact
E-mail: compasshungary.info@gmail.com
Hírek RSS
<<júl 2018>>
HKSCPSV
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Hírlevél

Amennyiben érdekelnek a programjaink és elsőként szeretnél értesülni Tiszteletreméltó Hang Truong Mester érkezéséről, add meg az e-mail címedet és iratkozz fel a CompaSS Hungary levelezőlistájára

E-mail cím:

Subscribe to Compassionate Service Society - Hungary

Email:
Támogatás
A CompaSS Hungary nonprofit szervezet, de támogatást szívesen fogad céljai megvalósításában.

© CompaSS Hungary 2014